Informace ke koronaviru COVID 19

Informace Miniškolky Katka k aktuální epidemiologické situaci a dotazům zákonných zástupců dětí.

Současnou epidemiologickou situaci u nás a ve světě pečlivě monitorujeme, sledujeme tok informací z MŠMT a Hygienické stanice hlavního města Prahy a z Městské části Prahy 6.

V současné době funguje provoz Miniškolky Katka bez omezení, zavádíme však nad běžný rámec pravidelného úklidu všech prostor školy úklid s použitím desinfekčních - virucidních prostředků.

Děti jsou opakovaně poučovány o nutnosti dodržování hygienických návyků při kýchání, kašli, po použití toalet apod.

Pedagogičtí pracovníci při podezření na změnu zdravotního stavu dětí, bez zbytečného odkladu informují zákonné zástupce.

Informace MŠMT ČR k aktuální epidemiologické situaci:

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru

V souvislosti s možným zavlečením virové infekce COVID - 2019 z důvodu pobytu Vašich děti v Severní Itálii, Vás prosíme, abyste se řídili pokyny Ministerstva zdravotnictví ČR.

http://www.mzcr.cz/dokumenty/doporuceni                                                                                                   

ministerstva-zdravotnictvi-obcanum-cr-a-dalsim-osobam-prijizdejicim-z_18589_1.html

Podle vývoje aktuální situace budeme přijímat další adekvátní opatření.