Provoz školek o květnových svátcích

Oddělení Bělohorská bude v pondělí 30.4.18 zavřené. Náhradní provoz zajištěn v oddělení Říčanova.

Oddělení Říčanova bude v pondělí 7.5.18 zavřené. Náhradní provoz zajištěn v oddělení Bělohorská.

Oddělení Suchdol bude v pondělí 30.4. a 7.5.18 zavřené. Náhradní provoz zajištěn v obou termínech shodně s břevnovskými odděleními.