Aktuality

Vážení rodiče,

žádáme Vás, abyste si dezinfikovali při vstupu do prostor školky ruce a používali respirátor či nanoroušku. Dezinfekce je k dipozici u vchodu.

Vážení rodiče, na základě dnešního rozhodnutí vlády dne 3.5.2021 znovu otevíráme Miniškolku Katka v obou odděleních ve standardním provozu 7:30 až 17:00 hodin. Školné a stravné, které jste zaplatili na měsíc březen, Vám bylo převedeno na měsíc květen. Prosíme, abyste školné na měsíc červen zaplatili do 20.5.2021

Těšíme se na opětovné setkání s Vašimi dětmi.

Vážení rodiče, na základě zvýšeného zájmu bychom Vás rádi informovali, že jsme zahájili zápis dětí na školní rok 2021/22.

Den otevřených dveří a oficiální zápis proběhne: v oddělení Bělohorská 11.5.2021 od 1530 do 1730 hod. V oddělení Říčanova dne 12.5.2021 od 1530 do 1730​ hod.

Zároveň bychom Vás rádi informovali, že byl také zahájen zápis na prázdninový program v červenci a srpnu. Své přihlášky můžete zasílat již nyní.

 

Pro nové zájemce: v případě zájmu o rezervaci místa či pro umístění Vašeho dítěte, můžete využít našeho kontaktního formuláře nebo zaslat elektronicky přihlášku, kterou najdete v kontaktech v sekci ke stažení.

 

 

Květen

 • po znovuotevření Miniškolky opětovná adaptace dětí na její prostředí
 • zaměříme se na sebeobsluhu, oblékání podle počasí, stolování
 • rozvoj jemné motoriky
 • vyprávění o jarní přírodě, zvířata a jejich mláďata
 • seznámení s exotickými a hospodářskými zvířaty 
 • poznávání kvetoucích stromů a keřů a květin
 • vycházky po okolí
 • hudebně pohybové hry ( písničky o jaru )
 • přijede k nám divadélko s pohádkou
 • hra s barvou, malování kvetoucích stromů a jarních květin
 • screeningové vyšetření zraku společností Primavizus ( pouze pro zájemce )

 

Červen

 • MDD sportovní olympiáda
 • rozvoj jemné motoriky - správné držení tužky, stavění kostek, hod míčků na cíl
 • rozvoj řeči - vyprávění pohádek, popis toho, co vidí
 • vytvoření koláže s letní tématikou
 • tělesná výchova - cviky na ruce a nohy, hry s míčem, relaxace, joga
 • hry a sportování v přírodě
 • dopolední minivýlety
 • rozloučení se školním rokem